SAI Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda

Protegeix els teus equips informàtics de qualsevol fallada elèctrica, talls de subministrament, o pujades o baixades de tensió, amb un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda, o SAI. Evitaràs errors inesperats i fatals en el maquinari dels teus dispositius.