Seguretat informàtica

Gestió integral de seguretat informàtica. Experts en anàlisi de riscos i en l’aplicació de solucions específiques en programes, xarxes i hardware.