Equips informàtics i servidors

Realització d'infraestructures de Ti per a empreses i particulars. Equips informàtics i servidors dissenyats a mida, innovadors, i específics, per garantir un volum de rendiment de treball fluid, i sempre segons les necessitats de la seva logística.